Alergeni/živila, ki povzročajo preobčutljivost

Legenda sestavin

Ž    

Ra

J

R

A

S

M

O

Lz

Ss  

Žd

Vb

Me

Žita ki vsebujejo gluten

Raki

Jajca

Ribe

Arašidi

Soja

Mleko in mlečni proizvodi

Oreščki

Listna zelena

Gorčično seme

Sezamovo seme

Žveplov dioksid

Volčji bob

Mehkužci